Klub Umění vína

Výhody registrace:

Automatické zapojení a čerpání výhod věrnostního Klubu Umění vína.
Přednostní informace nejen o nových vínech u nás.
Přehled o předchozích objednávkách a fakturách po ruce.
Přístup do sekcí pro registrované s exkluzivním obsahem raritních vín.
Neveřejné pozvánky na speciální soukromé akce.
Možnost účasti v soutěžích o pobyty u našich vinařů.
U nejvyšší úrovně Salmanazar získáte vstupenku zdarma na domluvenou degustaci Umění vína.

 Pravidla Klubu Umění vína.

Pokud součet plateb evidovaných na zákaznickém účtu přesáhne za posledních 12 měsíců: 

• 10.000Kč dostáváte se na věrnostní úroveň JEROBOAM tj. 5% slevu.
• 25.000Kč dostáváte se na věrnostní úroveň IMPERIALE tj. 7% slevu.
• 50.000Kč dostáváte se na věrnostní úroveň SALMANAZAR tj. 10% slevu.

Členství v klubu se automaticky obnovuje, pokud součet Vašich plateb evidovaných na zákaznickém účtu opět přesáhne částku 10.000Kč, 25.000Kč nebo 50.000Kč vč. DPH. V případě uvedených součtů hodnot objednávek během uplynulých 12 měsíců nedosáhnete, čerpáte výhody předchozí věrnostní úrovně.

O každé takové změně na Vašem zákaznickém účtu Vás budeme informovat emailem. K získávání a uplatňování výhod Klubu Umění vína je potřeba být registrován a přihlášen ke svému účtu na e-shopu umenivina.cz Výhody věrnostního klubu je možné čerpat na celý aktuální sortiment bez omezení. Výhody není možné směnit za peníze. 

Pro zajímavost: názvy jednotlivých úrovní jsme volili dle názvů jednotlivých velikostí nadrozměrných lahví. JEROBOAM je lahev s objemem 4,5L, IMPERIALE je lahev s objemem 6L, SALMANAZAR je lahev s objemem dokonce 9L.

 
Výňatek ze Všeobecných podmínek Umění vína

8. Věrnostní program – Klub Umění vína 

8.1. Každá fyzická osoba, která má zájem uzavřít nebo uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, je oprávněna se stát členem Klubu Umění vína.  

8.2. Při založení členství je osoba povinna uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je povinna tyto údaje aktualizovat a změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Vyplněné údaje prodávající považuje za správné a pravdivé. Umění vína neodpovídá za žádnou újmu, která vznikne sdělením neúplných nebo nesprávných údajů. 
 
8.3. Člen nesmí poskytnout přístup do Klubu Umění vína třetí osobě; učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití členství člena třetí osobou, k němuž dojde v důsledku porušení povinností uvedených v předchozí větě. 
 
8.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit členovi členství, a to zejména v případě, kdy jej člen aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců, nebo pokud člen poruší pravidla členství v Klubu Umění vína. 

Kompletní znění Všeobecných podmínek naleznete zde

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.