Soutěže

Pravidla soutěží na www.umenivina.cz a na sociálních sítích www.facebook.com/umenivina.cz nebo www.instagram.com/umeni_vina

Organizátor soutěže je Umění vína s.r.o., Údolní 212/1, Praha 4 – Braník, 147 00

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Soutěž probíhá v období uvedeném v soutěžním příspěvku pod označením „Soutěž“.

Podmínkou účasti v soutěži je buď: 1) vlastní platný Facebookový nebo Instagramový profil a potřeba odpovědět na otázku/y uvedenou v soutěžním příspěvku na stránce www.facebook.com/umenivina.cz anebo 2) odpovědět na otázky a vyplnit vlastní emailovou adresu na webu.

Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému dané soutěži nebo vyplněné odpovědi ve webovém formuláři.

Výherce bude vybrán náhodným losováním z platných odpovědí anebo dle uvedené mechaniky.

Jako neplatné odpovědi budou vyhodnoceny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát v každé soutěži. Další odpovědi od soutěžícího nezvyšují šanci na výhru, pro potřeby losování bude využita jen jedna odpověď.

Výhra je specifikovaná v soutěžním příspěvku pod označením „Výhra“ a není možné ji směnit za cokoliv jiného. Výherce bude s výhrou vyrozuměn označením v komentáři pod soutěžním příspěvkem a vyzván k zaslání kontaktních údajů nebo bude kontaktován emailem. V případě, že výherce nebude reagovat do 5 kalendářních dnů a neposkytne Organizátorovi kontaktní údaje pro doručení výhry, výhra propadá ve prospěch Organizátora. Výhry budou odeslány do 5 pracovních dnů po obdržení kontaktních údajů od výherce. Výhra není právně vymahatelná.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.

Tato pravidla platí pro všechny soutěže uveřejněné na www.facebook.com/umenivina.cz, www.instagram.com/umeni_vina.cz nebo na www.umenivina.cz, pokud není uvedeno jinak.

V Praze 19.1. 2023

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.