Podmínky ochrany osobních údajů

Kontakty: 

e-mail: vitejte@umenivina.cz 

telefonní číslo: +420 777 204 108 

 1. Společnost Umění vína s.r.o., se sídlem Vysočanská 234/95, IČO 625 80 213, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333143 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává v rámci činnosti internetového obchodu na adrese www.umenivina.cz (dále „internetový obchod“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: 

 • jméno a příjmení; 

 • e-mailovou adresu; 

 • telefonní číslo; 

 • adresu/sídlo. 

 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.  

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 

 1. Některé údaje zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Takto zpracováváme Váš e-mail v případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru a nejste našimi zákazníky.  

Zároveň si u nás můžete založit uživatelský účet. Údaje, které Vám umožňují vytvoření uživatelského účtu (přihlašovací údaje – e-mail a heslo a informace o Vašich nákupech), zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. O bezpečnost Vašeho uživatelského účtu se nemusíte obávat. Heslo uchováváme v zašifrované podobě a nemáme k němu přístup.  

Dále se můžete stát členem našeho klubu – Klubu Umění vína. Údaje při založení členství, resp. zřízení účtu, tj. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a dodací adresu zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Osobní údaje v tomto případě zpracováváme po dobu 2 let od poslední aktivity ve Vašem účtu. 

Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách, prostřednictvím našich sociálních sítí, nebo přes chatovací okno, zpracováváme obsah Vašeho dotazu, případně e-mail (pokud nám přes něj napíšete) nebo telefonní číslo (pokud nám zavoláte), abychom na něj mohli odpovědět a věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.  

Údaje zpracováváme po dobu maximálně 5 let od nečinnosti, případně dříve, pokud svůj souhlas odvoláte. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat na výše uvedených kontaktech nebo automaticky při odhlášení z odběru nebo smazání uživatelského účtu. 

 1. Na mailovou adresu, případně telefonní číslo, mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení související se zbožím, které jste u nás zakoupili. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit 

Pokud s tím budete souhlasit, můžeme si uchovávat Váš e-mail a telefonní číslo také pro další účely, než je uvedeno výše. Například pro sdělování informací o našich akcích a zboží, které nesouvisí se zbožím, které jste si u nás zakoupili. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.  

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Umění vína s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé (osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU): 

 • Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8, IČO: 28935675; 

 • MESSENGER a.s., IČO: 27575896; 

 • iPodnik Cloud s.r.o., IČO: 29004349; 

 • BHIT CZ s.r.o., IČO: 27719391; 

 • Provozovatel služby ECOMAIL.CZ s.r.o., IČO 02769243.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@umenivina.cz

 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky umenivina.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: 

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; 

 • základní funkčnosti webových stránek.  

 1. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.  

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, 

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, 

- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy – požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tyto informace byly vyhotoveny dne 1.4.2023. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.