Podmínky ochrany osobních údajů

Kontakty:

e-mail: vitejte@umenivina.cz

telefonní číslo:  +420 777 204 108

 1. Společnost Umění vína s.r.o., se sídlem Vysočanská 234/95, IČO 625 80 213, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333143 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává v rámci činnosti internetového obchodu na adrese www.umenivina.cz (dále „internetový obchod“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

Některé údaje zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Takto zpracováváme Váš e-mail v případě, že se přihlásíte k odběru newsletteru a nejste našimi zákazníky. Zároveň si u nás můžete založit uživatelský účet. Údaje, které Vám umožňují vytvoření uživatelského účtu (přihlašovací údaje a informace o Vašich nákupech), zpracováváme také na základě Vašeho souhlasu. Údaje zpracováváme po dobu maximálně 5 let  od nečinnosti, případně dříve, pokud svůj souhlas odvoláte.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat na výše uvedených kontaktech nebo automaticky při odhlášení z odběru nebo smazání uživatelského účtu.

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Umění vína s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé (osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU):
  •  Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8, IČ 28935675MESSENGER a.s., IČ 27575896
  • iPodnik Cloud s.r.o., IČ 29004349
  • BHIT CZ s.r.o., IČ 27719391
  • Provozovatel služby ECOMAIL.CZ s.r.o., IČ 02769243
  • United Signs, spol. s r.o. IČO 25608142
 3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@umenivina.cz
 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky umenivina.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • Základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto informace byly vyhotoveny dne 4. 1. 2023

 

 

 

Pravidla soutěží na www.facebook.com/umenivina.cz

Organizátor soutěže je Umění vína s.r.o., Údolní 212/1, Praha 4 – Braník, 147 00  

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.  

Soutěž probíhá v období uvedeném v soutěžním příspěvku pod označením „Soutěž“.  

Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil a potřeba odpovědět na otázku uvedenou v soutěžním příspěvku na stránce www.facebook.com/umenivina.cz.  

Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému dané soutěži.  

Výherce bude vybrán náhodným losováním z platných odpovědí anebo dle uvedené mechaniky. 

Jako neplatné odpovědi budou vyhodnoceny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.  

Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát v každé soutěži. Další odpovědi od soutěžícího nezvyšují šanci na výhru, pro potřeby losování bude využita jen jedna odpověď.  

Výhra je specifikovaná v soutěžním příspěvku pod označením „Výhra“ a není možné ji směnit za cokoliv jiného. Výherce bude s výhrou vyrozuměn označením v komentáři pod soutěžním příspěvkem a vyzván k zaslání kontaktních údajů. V případě, že výherce nebude reagovat do 5 kalendářních dnů a neposkytne Organizátorovi kontaktní údaje pro doručení výhry, výhra propadá ve prospěch Organizátora. Výhry budou odeslány do 5 pracovních dnů po obdržení kontaktních údajů od výherce. Výhra není právně vymahatelná.  

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže jednostranně a z jakéhokoliv důvodu.  

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena. 

Tato pravidla platí pro všechny soutěže uveřejněné na www.facebook.com/umenivina.cz, pokud není uvedeno jinak.  

V Praze 19. 1. 2023 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.