Green Emblem Roberta Parkera: znak zodpovědnosti

Jak se všichni shodneme, se slovem „udržitelnost“ se v současné době setkáváme na každém kroku. Výrazným trendem v mnoha oblastech života je snaha o takový způsob života, který má umožnit přežít nám i dalším generacím v co nejpříznivějším životním prostředí. Pro Umění vína jsou od začátku jeho působení na trhu tyto zodpovědné tendence prioritou. Součástí takového přístupu je i orientace na vinaře, kteří dávají přednost přirozenějšímu, ekologicky příznivému přístupu při produkci vína.

Udržitelnost ve vinařském oboru má mnoho tváří, ať už se jedná o odklon od herbicidů a pesticidů, podporu biodiverzity nebo dosažení uhlíkové neutrality. Mnozí z nejlepších světových vinařů dokonce věří, že živá půda a vyvážené ekosystémy nejen pomáhají chránit budoucnost jejich odvětví, ale přinášejí také přesvědčivější výsledky ve sklenici. Není tedy divu, že respektovaná odborná platforma Robert Parker Wine Advocate, jejíž recenzenti detailně sledují také dění a iniciativy v oblasti udržitelného hospodaření ve vinařstvích, která navštěvují, přišla s novou aktivitou, Zeleným emblémem Roberta Parkera, výročním oceněním, které označuje vinařství, jež jsou lídry a v mnoha případech průkopníky udržitelnosti.

Již dlouhodobě si Parkerovi recenzenti vybírají vinařství, která navštíví, podle svého rozhodnutí a na základě vlastních redakčních úvah, samozřejmě s ohledem na mezinárodní reputaci, dosavadní kvality vín a inovativní vinařsko/ovocnářské postupy. Tým recenzentů Robert Parker Wine Advocate úspěšně sleduje všechny hlavní vinařské oblasti z celého světa.

CO JE PARKERŮV ZELENÝ EMBLÉM?

Začněme tím, co není: Zelený emblém Roberta Parkera si neklade za cíl stát se nějakým komplexním, definitivním seznamem udržitelných vinařství z celého světa. Je to spíš způsob, jak vyzdvihnout poměrně malý počet výjimečných producentů vína, kteří jsou ve svých regionech lídry v trendech udržitelnosti. Řady vinařství označených Zeleným emblémem se budou jistě každoročně rozšiřovat, jak bude Parkerův tým vyhledávat nové oceněné.

Takové vinařství může, ale nemusí být certifikováno jako ekologické nebo biodynamické, aby se o toto Parkerovo ocenění mohlo ucházet. Především se musí jednat o výrobce, který je vynikajícím zastáncem udržitelnosti ve všech významech tohoto pojmu, včetně komunitního úsilí o dlouhodobé zdraví životního prostředí, biologickou rozmanitost a úsilí o zlepšení širších sociálních dopadů výroby vína. Zeleným emblémem Roberta Parkera jsou proto označována vinařství, která své úsilí rozšiřují daleko za rámec požadavků na ekologickou a biodynamickou certifikaci. Jsou to skuteční vyslanci udržitelnosti, kteří usilují o to, aby se naše planeta stala lepším místem pro současné i budoucí generace.

Jakmile je vinařství uděleno toto vyznamenání, budou všechna jeho vína nadále označena symbolem Robert Parker Green Emblem, pokud se nějaké změny ve vinařství nestanou závažným důvodem ke zrušení tohoto privilegia.

JAK SE OCENĚNÍ UDĚLUJE

Kandidáty na Zelený emblém Roberta Parkera nominují hodnotitelé každý rok na základě svých rozsáhlých odborných znalostí v daných regionech a po osobních návštěvách na místě. Každá nominace je poté prozkoumána a projednána v rámci redakční skupiny. Po udělení Zeleného emblému jsou vinařství označena na Parkerových webových stránkách „zeleným“ symbolem vedle vína.

Udělení zeleného emblému však neovlivňuje samotné hodnocení vína v rámci Robert Parker Wine Advocate. To se řídí výhradně kvalitou vína ve sklenici, bez ohledu na postupy udržitelnosti nebo certifikace. Faktem však zůstává, že pro spotřebitele je to znamení, že takto označení vinaři dělají vše pro udržitelnost a ukazují cestu zbytku vinařského průmyslu. Pro výrobce je to pocta, kterou mohou hrdě nosit a o kterou mohou usilovat i ostatní. Tvrdá práce si zaslouží uznání, proto je důležité oceňovat výrobce, kteří utvářejí budoucnost svých regionů.

Těší nás, že Umění vína v současné době nabízí vína dvou vinařství oceněných Zeleným emblémem Roberta Parkera. Díky nadstandardnímu a inspirativnímu přístupu k životnímu prostředí a budoucnosti na naší planetě udělil Robert Parker toto označení rakouskému vinařství Ernst Triebaumer, které je zároveň dobrým příkladem toho, že takový zodpovědný přístup zdaleka nebrání vinaři v produkci naprosto exkluzivních, rafinovaných a bez jakékoliv nadsázky velkých červených vín, jejichž kvalitu mimo jiné oceňují i další světové vinařské autority.

Také italské vinařství Occhipinti, které najdete v nabídce Umění vína, získalo Parkerův Zelený emblém jako uznání příslušnosti mezi lídry a průkopníky udržitelnosti. Ruční práce na vinici, nulové použití chemických a syntetických hnojiv, divoké rostliny mezi řádky, zelené hnojení, biodiverzita, ruční sklizeň, to vše se skrývá za výjimečnými víny tohoto vinařství.

My v Umění vína oceňujeme novou aktivitu prestižní Parkerovy platformy, protože každý krok, který vede k podpoře a ocenění všeho, co umožní v budoucnosti přežít nám i dalším generacím v kvalitním nebo alespoň snesitelném životním prostředí, je přínosný a užitečný.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.