Jeroboam a Réhoboam

S názvy lahví to není jednoduché, někdy se sejdou stejné objemy a různé názvy. Jeroboam odpovídá 4,5 litrům vína. Své jméno získala po prvním králi Severského izraelského království. Než se stal králem, působil Jerobeám u Šalamounova dvora jako správce řemeslníků. Kvůli neshodám ale později utekl do Egypta a vrátil se až po Šalamounově smrti. Když chtěl jeho nástupce Rechabeám nařídit těžší nucené práce, deset severských kmenů se vzbouřilo a ustanovilo Jerobeáma svým králem.

Rehoboam je láhev na šumivé víno, která odpovídá celým šesti standardním láhvím, tedy celé krabici. Jméno získala po synu Šalamounovo, zakladateli Izraele a prvním králi Judského království. V českém přepisu Bible se setkáte také s překlady Rechabeám, Rechoboám, Roboám či Roboam. V Judsku byl králem 17 let, pravděpodobně mezi lety 931–914 př. n. l. Tvrdé vedení způsobilo hned na začátku jeho vlády rozdělení Izraele na Judsko a Severní království.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.